English
Home page Organizational Structure Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Pictures NERO Geschiedenis Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Lanceercampagnes
Logo  

LanceercampagnesInhoud
1 Lancering
2 Raketten
3 Organisatie
4 Bezoekers
5 Deelnemers
6 Route

Op deze pagina vindt u informatie over de lanceercampagnes van NERO. U leest waar ze zijn en hoe u ze kunt bijwonen.
En tot twee maal per jaar organiseert de NERO een lanceerdag. Deze lanceerdag of lanceercampagne wordt gehouden op het Artillerie SchietKamp (ASK) van het Nederlandse leger in 't Harde bij Oldenbroek. NERO is officieel medegebruiker van deze basis. 

1.

 

Volgende lancering [Inhoud] [Top]


Lanceerdag
gaat door
 8 september 2009

Volgende lanceerdag op 2 oktober 2009

Het stoplicht hiernaast geeft aan of de lanceercampagne - door weersomstandigheden - wel of niet door gaat.

Tot de lancering nog:
(dagen : uren : minuten : seconden)
De NERO lanceerdag is in eerste instantie bedoeld voor NERO leden. Deze lanceercampagne kan echter worden bezocht door zowel deelnemers (zij die een raket hebben gebouwd en willen lanceren) als bezoekers.

Op uitnodiging van de NERO kunnen bezoekers de lanceercampagne bijwonen. Zij dienen hiervoor een vrijwaringsbewijs tekenen en de kosten te hebben voldaan. Zowel deelnemers als bezoekers dienen zich van te voren aan te melden en zich op het ASK te kunnen legitimeren. Deelnemers zullen in staat worden gesteld hun raket te lanceren, wanneer zij voldoen aan de door het ASK en NERO gestelde veiligheidseisen.

NERO behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om zowel bezoekers als deelnemers op haar lanceercampagne te weigeren. 

2.

 

Raketten [Contents] [Top]


No  Dutch page  Blauw=nieuw Rood=bezocht De volgende raketten zijn voor de lanceercampagne aangemeld.


 

3.

 

Organisatie [Contents] [Top]


De volgende personen vervullen deze campagne de genoemde functies.
Mail to the Launch Director Launch director (LD): Jeroen Brinkman
Mail to the Launch Director Range Safety Official (RSO): Bernard Ouwehand
Mail to the launch control official Launch Control Official (LCO): Frans Den Boer


 

4.

 

Registratie bezoekers [Inhoud] [Top]


Bezoekers zijn alle personen die op uitnodiging van de Federatie op de lanceerdag aanwezig zijn en die zelf geen experimenten (lanceringen en /of statische tests) uitvoeren.

Registratie voor bezoekers van de lanceercampagne gebeurd door het invullen van het aanmeldings- en vrijwaringsbewijs. Bezoekers krijgen alleen toegang indien:

  • zij het  aanmeldings- en vrijwaringsbewijs tenminste drie weken voor de lanceerdag aan de Facilities Manager hebben ingezonden;
  • zij het vrijwaringsbewijs bij aankomst hebben getekend;
  • zij de toegangsprijs van € 10,- bij aankomst hebben voldaan (alleen niet-NERO leden).
Registration & disclaimer Download het gecombineerde aanmeldings- en vrijwaringsbewijs. Lees dit bewijs goed door, vul het in en mail het ingevulde bewijs naar de Facilities Manager. Dit bewijs wordt op de lanceerdag door de deelnemer ondertekend.
Volg deze link en zie wie de Facilities Manager is.


 

5.

 

Registratie deelnemers raketten en statische motortests [Inhoud] [Top]


NERO leden worden door het bestuur in de gelegenheid gesteld om raketten te lanceren of statische tests uit te voeren. Daarnaast stellen wij gasten in de gelegenheid om op uitnodiging op de lanceerdag aanwezig te zijn en \ experimenten (lanceringen en /of statische tests) uit te voeren. De registratie van deelnemers loopt hetzelfde als de registratie van bezoekers. Deelname geschiedt alleen op uitnodiging van het bestuur!

Registratie voor bezoekers van de lanceercampagne gebeurd door het invullen van het aanmeldings- en vrijwaringsbewijs. Deelnemers krijgen alleen toegang indien:

  • zij een uitnodiging van de Federatie hebben ontvangen;
  • zij het  aanmeldings- en vrijwaringsbewijs tenminste drie weken voor de lanceerdag aan de Facilities Manager hebben ingezonden;
  • zij het vrijwaringsbewijs bij aankomst hebben getekend;
  • zij de toegangsprijs van € 10,- bij aankomst hebben voldaan (alleen niet-NERO leden).
  • zij de benodigde data-sheets hebben ingevuld en tenminste drie weken voor de lanceerdag aan de RSO hebben geretourneerd
  • de niet-NERO leden per experiment een bijdrage in de verzekeringskosten van € 20,- bij aankomst hebben voldaan.
Blauw=nieuw Rood=bezocht Volg de link en vindt alle bescheiden voor aanmelding van een te lanceren raket of uit te voeren statische test.


 

6.

 

Route ASK [Inhoud] [Top]


Blauw=nieuw Rood=bezocht Volg deze link voor een routebeschrijving naar het ASK.


Top