In Nederlands Engels
Home page Organizational Structure Launches Projects Rocket motors Pictures NERO History Join NERO Definitions Safety Research Links Sitemap Search
NERO Projecten H6 raket Boat tail
Logo  

De zender en boat tail met antenneDe Boat tail van de H6 bevat de antenne van de raket. Een spiraal antenne is ingebouwd in de Boat tail, deze antenne dient ook als ontvangst antenne voor het uplink signaal. De 2-meter superheterodyne ontvanger in de raket wordt 'dichtgeknepen' zolang de zender actief is en open gezet zodra de zender wordt uitgeschakeld.

De zender die in de H6 gebruikt wordt zendt uit op 144,005 Mc met een uitgangsvermogen van 150 mW. Aan het ontwerp en de realisatie van deze zender werden een aantal eisen gesteld zoals:

  • klein van omvang;
  • eenvoudig te reproduceren;
  • uit een minimum aan onderdelen bestaan;
  • de te vervaardigen hf-spoelen en -transformatoren moesten eenvoudig van constructie zijn;
  • alle onderdelen en materialen moesten bij een reguliere elektronicahandel te verkrijgen zijn.
  • tenslottemoest de zender volledig aan de door de PTT gestelde technische eisen met betrekking tot amateur zendinstallaties voldoen.

Aan de hand van de geformuleerde eisen is een basis ontwerp gemaakt. De zender is opgebouwd uit drie trappen: De eerste trap is een oscillator met daaraan gekoppeld een resonantiekring die via een laagohmige tap door de oscillator aangeslagen wordt en staat afgestemd op de tweede harmonische (72,0025 Mc) van het oscillator kristal; Een tweede trap die het opgewekte signaal in de voorgaande kring versterkt en daarna via een midden aftakking de resonantiekring aanslaat. Deze resonantiekring staat afgestemd op 144,005 Mc; De derde trap is een versterkertrap (klasse C) die het benodigde hf-signaal via een dubbel phi-filter aan de antenne moet kunnen leveren. Het dubbel phi-filter heeft een dubbele functie, namelijk: Ten eerste het voldoende wegfilteren van ongewenste harmonische uit het antenne signaal (-60 dB); Ten tweede het aan passen van het impedantie verschil tussen de uitgang de trap en de antenne ingang (50 ohm).27.2Kb
Een opname van de antenne van de Boat tail van de H6. Deze plaats van de antenne is redelijk uniek. Meestal wordt voor de antenne een sprietantenne op de neuskegel gebruikt, deze heeft echter een veldkarakteristiek die op de grond niet overal goed te ontvangen is.


Top