In Nederlands Engels
Home page Organizational Structure Launches Projects Rocket motors Pictures NERO History Join NERO Definitions Safety Research Links Sitemap Search
NERO Projecten H1-H4 raketten
Logo  

H1 - H4 De eerste rakettenInhoud
1 H1
2 H2
3 H3
4 H4

De eerste raketten van NERO Haarlem waren zeer eenvoudige raketten en hadden vaak geen parachute. Enkele zijn zelfs nooit teruggevonden. Ze dienden vooral om de ontwikkelde raketmotoren op een dynamische wijze te beproeven. 

De H1 [Top] [Inhoud]De eerste raket van NERO Haarlem, de H1 had slechts een lengte van 35 cm en bevatte geen capsule of parachute. De raket werd op 4 april 1970 langs een rail op het strand tussen Zandvoort en Noordwijk gelanceerd. De lancering mocht alleen plaatsvinden wanneer de toenmalige NERO vooraf toestemming gaf, tijdens de lancering toezicht hield en de politie van Zandvoort het terrein afzette. De H1 is gebouwd en gelanceerd om de Zink-Zwavel motor onder dynamische omstandigheden te testen. De H1 bereikte een hoogte van ongeveer 800 meter en stortte na afloop in zee. De constructie was zeer eenvoudig. De neuskegel was van hout, de raket van ijzer, de vinnen van aluminium en de glijschoentjes van messing.

Blauw=nieuw Rood=bezocht Bekijk een ontwerptekening van de H1
Blauw=nieuw Rood=bezocht Bekijk de Lanceerinstallatie van de H1 en H2
Blauw=nieuw Rood=bezocht Bekijk de foto's van de H1.


 

 

De H2 [Top] [Inhoud]

Over de H2 is heel weinig bekend. De H2 werd gelanceerd in 1971 en was 73 centimeter lang. Ook deze raket is niet teruggevonden. Dit was de laatste raket van NERO Haarlem die niet gerecovered is.

Blauw=nieuw Rood=bezocht Bekijk de foto's van de H2.


 

 

 

De H3 [Top] [Inhoud]

Bij de H-3, de derde raket, bestond echter de behoefte om een verstelbare lanceertoren te bouwen. De H3 was daarmee de eerste Haarlemse raket die uit een lanceertoren is gelanceerd.De H3 was tevens de eerste raket waarbij de motor niet met een gloeidraad maar met een ontsteeklading werd ontstoken. De lancering van de H-3 uit de nieuwe vijf meter lange toren vond plaats eind maart 1974. De raket bereikte een hoogte van bijna twee kilometer en werd - in tegenstelling tot de H1 en H2 - teruggevonden op een zandbank.

Blauw=nieuw Rood=bezocht Bekijk de foto's van de H3.


 

 

De H4 [Top] [Inhoud]

De H4 was de eerste raket waarvan de ontwikkeling binnen het NERO-verband werd gestart. De H-4 bevatte een capsule met eenvoudige parachuteringelectronica (timers) en een parachuteringssysteem. Deze 1,72 meter lange en 7,8 kg zware raket werd tweemaal gelanceerd. De lancering van de H4 in 1982 in Mourmoulon mislukte doordat de motor niet goed op druk kwam. De motor brandde wel uit, doch de raket bereikte slechts een hoogte van 70 centimeter. In 1993 lukt de lancering op het ASK wel. De raket bereikte een hoogte van 700 meter. De vlucht was een compleet succes en de raket kon volledig worden geborgen.

Blauw=nieuw Rood=bezocht Bekijk de ontwerptekening van de H4.
Blauw=nieuw Rood=bezocht Bekijk de foto's van de H4.


Top