In Nederlands Geen Engels
Home page Organizational Structure Launches Projects Rocket motors Pictures NERO History Join NERO Definitions Safety Research Links Sitemap Search
NERO Projecten H7 raket Vluchtbesturing
Logo  

H7 vluchtbesturingDe vluchtbesturing van de H7 wordt gerealiseerd met behulp van de Flight Control Computer (FCC). Deze computer heeft tot taak om de H7 heel naar de grond te brengen, zonder gevaar op te leveren voor de raket of haar omgeving. De FCC is gerealiseerd met behulp van een Finite State Machine.

Blue=new Red=Visited Lees meer over de werking van een Finite State Machine
Downloads
80,0Kb
Download een artikel over Finit State Machines in raketten (MS-Word), een Excel-bestand met daarin een overzicht van de Finit State Table van de H7b en de c-code voor de PIC microcontroller in de H7b waarmee de FSM is gerealiseerd. Zie ook onder research.

44KB
De Flight Control Computer van de H7.

De FCC werkt met een vijftal sensoren en een viertal actoren (pyrosystemen). Dit is getekend in onderstaand figuur.

In beide onderstaande tabellen is aangegeven welke functies deze sensoren en actoren hebben.

Naam sensor
Functie
Sensor principe
Implementatie FCS
Lift-off detectie
(LOD)
Detecteren van het opstijgen van de raket Breekdraadje aan buitenzijde 2e trap Breekdraadje met conditioning die 1-bit digitaal signaal afgeeft
Separatie detectie (SEP) Detecteren van separatie 1e en 2e trap Breekdraadje in plunjer separatiesysteem Breekdraadje met conditioning die 1-bit digitaal signaal afgeeft
Ontsteking tweede trap (IGN) Detecteren van ontste-
ken tweede trap motor
Smeltdraad in uitlaat tweede trap motor Breekdraadje met conditioning die 1-bit digitaal signaal afgeeft
Versnellingsmeter (ACC) Detecteren van minima- le opgebouwde snelheid van de raket na lift-off Versnellingsmeter Analoge integratie van versnellingssignaal wordt vergeleken met drempelwaarde.
Drukmeter
(PRES)
Detecteren van minima- le bereikte hoogte van de raket na lift-off Druksensor Druksignaal wordt vergeleken met drempelwaarde.

Naam actor


Functie

Actuator principe

Implementatie FCC

Separatie
(SEP)
Activeren van het separatiesy
steem 1e en 2e trap
Deblocking device Ontlading van een condensator door een ontsteker
Ontsteking 2e trap
(IGN)
Ontsteking van de 2e trap motor Ontsteker Als boven
Luik 2e trap
(HATCH)
Uitwerpen luik parachuterings- compartiment en loodsparachute Pyrobout Als boven
Hoofdparachute 2e trap (MAIN) Uitwerpen hoofdparachute Deblocking device Als boven
Om de tijden van de parachutering voor de volgende scenario's te berekenen:

  • Nominaal - de raket vliegt volgens planning
  • No-Sep - de raket separeert niet en vliegt in een deel door;
  • No-Ign - de tweede trap ontsteekt niet d.w.z. de motor werkt niet.

Zijn berekeningen uitgevoerd die in de volgende tabel zijn terug te vinden. Binnen deze scenario's wordt weer onderscheid aangebracht tussen:

  1. Ballistisch - de raket vliegt als een kogel (zonder parachutes) omhoog en omlaag;
  2. De hoofdparachute van de tweede trap functioneert niet en de raket land aan de loodsparachute.
  3. Beide parachutes van de tweede trap functioneren.
Sub-scenario Te berekenen grootheden
voor verschillende scenario's
No Wind 8 m/s

Nominaal scenario 1e trapballistisch hoogste punt 1e trap (Cd=1) 770 664
tijdstip hoogste punt (@ uitwerpen para) 12.8 11.8
tijdstip impact 26.6 24.7
impact downrange 483 665
parachute tijdstip landing 36.2 49.8

Nominaal scenario 2e trapballistisch hoogste punt 2e trap 1763 1338
tijdstip hoogste punt (@ uitwerpen loods) 21.5 18.5
tijdstip impact 41.8 36.6
impact downrange 1534 2384
alleen loods parchute snelheid t.o.v. lucht bij uitwerpen loods 41 93
tijdstip landing aan loods 77 62.2
loods + main parachutes tijdstip uitwerpen main 58.5 51.3
hoogte uitwerpen main (300 - 600 m) 600 300
tijdstip landing (< 120 sec) 116 85.0

No-Sep scenarioballistisch hoogste punt combinatie 1032.5 924
tijdstip hoogste punt (@ uitwerpen loods) 15.75 14.8
tijdstip impact 30.5 28.9
alleen loods parachute snelheid t.o.v. lucht bij uitwerpen loods 27 61.5
tijdstip landing aan loods 40.1 37.6
loods + main parachutes tijdstip uitwerpen main 25.1 31.5
hoogte uitwerpen main (300 - 600 m) 600 300
tijdstip landing (< 120 sec) 71.42 49.3

No-IGN scenario 2e trapballistisch hoogste punt 2e trap 956 856
tijdstip hoogste punt (@ uitwerpen loods) 14.9 14
tijdstip impact 29.4 27.9
alleen loods parachute snelheid t.o.v. lucht bij uitwerpen loods 24.5 54.5
tijdstip landing aan loods 45.7 42.3
loods + main parachutes tijdstip uitwerpen main 27.9 33.3
hoogte uitwerpen main (300 - 600 m) 600 300
tijdstip landing (< 120 sec) 83.5 60.7


Top