English
Home page Organizational Structure Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Pictures NERO Geschiedenis Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Lanceercampagnes
Logo  

Lanceer-/testdagInhoud
1 Lancering
2 Raketten
3 Organisatie
4 Registratie
5 Deelnemers
6 Route

 

Op deze pagina vindt u informatie over de NERO lanceer-/testdagen, u leest waar deze zijn en hoe u ze kunt bijwonen.

Een lanceer-/testdag wordt gehouden op het artillerie schietKamp (ASK), 't Harde bij Oldenbroek.

NERO is medegebruiker van ASK.

  

1.

 

Volgende lanceer-/testdag [Inhoud] [Top]


 


 

 

NERO lanceerdag, 12 mei 2023

 

Het stoplicht hiernaast geeft aan of de lanceer-/testdag - door weersomstandigheden - wel of niet door gaat.

 

tot de lancering:

(dagen : uren : minuten : seconden)

 

Meteostation

 

 

 

NERO lanceerdagen in 2016

 

vrijdag 20 mei en vrijdag 16 september

 

De NERO lanceer-/testdag is bedoeld voor :

 1. deelnemers die een raket willen lanceren

 2. deelnemers die een raketmotor statisch willen testen

 3. NERO leden

 4. belangstellenden (niet NERO leden)

(een deelnemer is: een NERO lid of een niet NERO lid die de intentie heeft om een raket te lanceren en/of een statische raketmotor test uit te voeren).

Zowel de deelnemers, NERO leden als belangstellenden dienen zich van te voren aan te melden doormiddel van een persoonlijke registratie (zie punt 4). Daarnaast wordt er een kleine bijdrage in de kosten geÔnd (vooraf te voldoen). Diegene die een aanmelding volledig afgerond hebben ontvangen een uitnodiging om de lanceer-/testdag bijwonen en worden voor toelating op de poortlijst van ASK geplaatst.

 

Deelnemers zullen na aanmelding (zie punt 5), wanneer zij voldoen aan de door het ASK en de NERO gestelde veiligheidseisen en/of voorwaarden, instaat worden gesteld hun raket te lanceren en/of hun raketmotor statisch te testen. Daarnaast wordt er met betrekking tot een lancering door niet NERO leden een kleine bijdrage in de kosten geÔnd (vooraf te voldoen). Diegene die een aanmelding volledig afgerond hebben en aan de gestelde eisen voldoen ontvangen een uitnodiging om te lanceren en/of te testen.

 

Een ieder dient zich op het ASK altijd met een geldige legitimatie te kunnen legitimeren. 

2.

 

Raketlanceringen en/of statische raketmotortests [Contents] [Top]


No Dutch page  Blauw=nieuw Rood=bezocht De volgende raketten en/of statische raketmotortests zijn voor de NERO lanceer-/testdag aangemeld.


 

3.

Organisatie [Contents] [Top]


De volgende personen vervullen deze Lanceer-/testdag de genoemde functies.
Mail to the Launch Director Launch Director (LD): Jeroen Brinkman
Mail to the Launch Director Flight Trajectory Official (FTO): Michiel Straathof
Mail to the Launch Control Director Launch Control Official (LCO): Frans den Boer
Mail to the launch control official Facilities Manager  (FM): Lambert Everts


 

4.

 

Persoonlijke registratie [Inhoud] [Top]


Voor een persoonlijke registratie met betrekking tot een lanceer-/testdag dien je tenminste 4 weken voor de lanceer-/testdag aangemeld te zijn bij de Facilities Manager (FM). Het is verplicht om een vrijwaringsbewijs te hebben ingevuld en deze dient in het bezit van de NERO te zijn. Voor diegene die niet eerder een vrijwaringsbewijs hebben ingevuld dienen dit alsnog te doen. De FM zal naar aanleiding van je aanmelding daar, indien nodig, op attenderen.

 

Een persoonlijke registratie is pas volledig indien:

 1. tenminste 4 weken voor de lanceer-/testdag aangemeld bent bij de FM

 2. een vrijwaringsbewijs (indien nodig) tenminste 5 werkdagen voor de lanceer-/testdag door de FM is ontvangen

 3. de toegangsprijs van Ä 10,- tenminste 5 werkdagen voor de lanceer-/testdag door de NERO is ontvangen

Voor degenen die een vrijwaringsbewijs hebben moeten invullen, wordt geacht deze bij aankomst op ASK te ondertekenen. Degenen die een aanmelding volledig hebben afgerond, ontvangen een uitnodiging de lanceer-/testdag bij te wonen. Zij worden voor toelating op de poortlijst van ASK geplaatst.

 

Het NERO bestuur behoud zich uitdrukkelijk het recht voor  om zowel: deelnemers, NERO leden of belangstellenden

zonder opgaaf van reden op haar lanceer-/testdag te weigeren.


Registration & disclaimer

Download het vrijwaringsbewijs. Lees dit bewijs goed door, vul het volledig in en mail het ingevulde bewijs naar de FM.


Volg deze link en zie wie de FM is. 

5.

 

Registratie raketlanceringen en statische raketmotortests [Inhoud] [Top]


Deelnemers: NERO leden en niet NERO leden, worden door het NERO bestuur in de gelegenheid gesteld om raketten te lanceren en/of statische raketmotor tests uit te voeren. Echter bij het programeren van het lanceer-/testdag programma hebben NERO leden, in geval van overaanmelding, prioriteit boven de niet NERO leden. Deelnemers zullen, wanneer zij voldoen aan de door het ASK en de NERO gestelde veiligheidseisen en/of voorwaarden een uitnodiging ontvangen om hun raket te lanceren en/of hun raketmotor statisch te testen. .

 

Een Lanceer en/of statische ratetmotor test registratie is pas volledig indien:

 1. tenminste 4 weken voor de lanceer-/testdag aangemeld bent bij de FM en deze de aanmelding heeft afgerond. Zie punt 4 (Persoonlijke registratie)

 2. te lanceren raketten: de benodigde data-sheets zijn ingevuld en tenminste 4 weken voor de lanceerdag aan de Flight Trajectory Official (FTO) te hebben overgedragen

 3. statisch te testen raketmotoren: de benodigde data-sheets zijn ingevuld en tenminste 4 weken voor de lanceerdag aan de Launch Control Official (LCO) te hebben overgedragen

 4. van niet NERO leden tenminste 5 werkdagen voor de lanceer-/testdag, per raketlancering, door de NERO een bijdrage in de verzekeringskosten is ontvangen van € 20,-

Diegene die een aanmelding volledig afgerond hebben en aan de gestelde eisen hebben voldaan ontvangen een uitnodiging van de NERO om te lanceren en/of te testen. Zij worden dan op de lanceer-/testlijst geplaatst.

 

Het NERO bestuur behoud zich uitdrukkelijk het recht voor  om de aangeboden raket(ten) en/of statische raketmotor(en)

zonder opgaaf van reden op haar lanceer-/testdag te weigeren.


Blauw=nieuw Rood=bezocht

Volg de link en vindt alle bescheiden voor aanmelding van een te lanceren raket en/of uit te voeren statische raketmotor test.


Volg deze link en zie wie de FM, FTO en LCO is. 

6.

 

Route ASK [Inhoud] [Top]


Blauw=nieuw Rood=bezocht Volg deze link voor een routebeschrijving naar het ASK.


Top