English
Home page Organizational Structure Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Pictures NERO Geschiedenis Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Lanceercampagnes Regelgeving deelnemers
Logo  

Regelgeving NERO lanceer-/testdagInhoud
1 Regels
2 Registratie raketten
3 Registratie motoren
4 Transport documenten

De Nederlandse wetgeving en het Opleidings- en TrainingsCentrum Vuursteun Commando Landstrijdkrachten (OTCVust)

stellen eisen aan rakketlanceringen en statische raketmotor tests.
Deze pagina bevat alle informatie om een raketlancering en/of statische raketmotor test aan de gestelde eisen te laten voldoen. 

1.

 

Lanceerregels [Inhoud] [Top]


Daar wij gasten zijn op het OTCVust (artillerie schietkamp), hebben we ons aan bepaalde regels te houden. Deze regels kunnen hier worden gevonden.
Ook de veiligheidscriteria waaraan raketten dienen te voldoen, zijn in dit document opgenomen!

 
Deelnameformulier
164 KB

Download the range-rules en veiligheidseisen van de lanceercampagne. 

2.

 

Registratie raketten [Inhoud] [Top]


Voor de meeste te lanceren raketten dient een volledig ingevuld Basic Rocket Safety Data Sheet (Basic Rocket SDS)  te worden ingeleverd.


Deelnameformulier
34 KB

Download het Basic Rocket SDS.


Voor raketten die aan ייn of meer van de navolgende voorwaarden voldoen dient een Full Rocket SDS te worden ingeleverd.

 1. de raket bevat meerdere raketmotoren (clusters en/of meerdere trappen);

 2. de raketmotor brandt langer dan 3 seconden;

 3. de raket bereikt een hoogte van meer dan 1500 meter;

 4. de raket bestaat niet volledig uit zachte materialen;

 5. de raket bestaat niet uit de standaard configuratie van een buis met drie of vier vinnen.


Deelnameformulier
48 KB
Download het Full Rocket SDS.

De volgende drie tot vijf items moeten aan de Flight Trajectory Official (FTO) worden gemailed:

 1. de rocket safety data sheet;

 2. een tekening van de raket met bijbehorende maten, voor herberekening van de Cp (je kunt ook het RSDS hiervoor gebruiken)

 3. een stuwkrachtsdiagram van de gebruikte motor;

 4. de rocksim file (alleen als je er een hebt);

 5. een fail-mode analyse (alleen voor die raketten die voldoen aan de criteria van een Full RSDS).

Let op:

 • Wanneer de aangeleverde data belangrijke fouten bevat, dan komt je raket niet voor lancering in aanmerking en ben je je geld kwijt!

( Raketten met een static margin hoger dan twee komen niet meer voor lancering in aanmerking! )

Wanneer je vragen hebt neem dan contact op met de FTO.

 

 
Blauw=nieuw Rood=bezocht

Volg deze link en mail de FTO. 

3.

 

Registratie raketmotoren [Inhoud] [Top]


Voor elke statische raketmotor test dient een Rocket Motor Safety Data Sheet (RMSDS) aan de Launch Control Official (LCO) te worden gemaild.

 
Deelnameformulier
12 KB

Download het Rocket Motor SDS.


Wanneer je vragen hebt neem dan contact op met de LCO.

 
Blauw=nieuw Rood=bezocht

Volg deze link en mail de LCO. 

4.

 

Transportdocumenten [Inhoud] [Top]


Voor het transport van gevaarlijke stoffen dient men te voldoen aan de in de VGL/ADR gestelde voorwaarden. Download hier het benodigde transportdocument en de benodigde gevarenkaart.

 
 Deelnameformulier
14 KB

Download de transportdocumentenTop