No English
Home page Organisatiestructuur Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Foto's NERO Geschiedenis Lid worden Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Terminologie
Logo  

Terminologie A-FABCDEFGHIJKLM
NOPQ)RSTUVWXYZ


A

[Top] [Next] [Prev]

Aangesloten

Aanduiding dat de geladen raketmotor of het geladen pyrotechnisch onderdeel een ontsteker bevat die onderdeel uitmaakt van een ontsteeksysteem.


Aansluiten

Het aansluiten van de geladen raketmotor of het geladen pyrotechnisch onderdeel op het ontsteeksysteem.


Aanwezigen

Natuurlijke personen bestaande uit NERO leden, deelnemers en toeschouwers, aanwezig bij NERO-activiteiten


Actieve gevarenzone

Een gevarenzone die aan alle daaraan gestelde eisen voldoet.


Airframe

Het gedeelte van de raket dat de structurele integriteit van de raket verzorgt.


Autorisatie

Door het NERO-lid en veiligheidsco÷rdinator ondertekende verklaring waarin het Hoofdbestuur aan het NERO-lid expliciete bevoegdheden verstrekt voor het uitvoeren van bepaalde - in de autorisatie vastgelegde - veiligheidskritische handelingen.


Azimuth

De kompaskoers in graden waaronder de raket wordt gelanceerd.B

[Top] [Next] [Prev]

Begunstiger

Een natuurlijk persoon die als zodanig is ingeschreven bij de federatie.


Beproevingshulpmiddelen

Alle hulpmiddelen noodzakelijk voor het uitvoeren van het experiment. Hieronder vallen tenminste:

  1. de lanceerinrichting;
  2. het ontsteeksysteem


C

[Top] [Next] [Prev]

Checklist

Een papieren lijst waarop duidelijk een geactualiseerd stappenplan voor een veiligheidskritische handeling staat aangegeven. Deze lijst bevat zowel de uitvoerende- als controlehandelingen.D

[Top] [Next] [Prev]

Deelnemer

Een natuurlijk persoon, lid van een niet bij de NERO aangesloten raketvereniging die gebruik maakt van de faciliteiten van de NERO om een raket of raketmotor te beproeven. Een deelnemer handelt namens zichzelf of een team.


Disclaimer

Zie: Verklaring van vrijwaringE

[Top] [Next] [Prev]

Elevatie

De hoek ten opzichte van het horizontale vlak waaronder de raket wordt gelanceerd.


Experimenteerterrein

Het gebied omvattende de gevarenzone waaronder het landingsgebied en het gebied voor toeschouwers.


Experimentele raket

Elke raket die geen miniraket, modelraket of High-Power raket is.


Experimenten

Beproevingen van raketten, raketmotoren en/of pyrosystemen door middel van een lancering of statische test.F

[Top] [Next] [Prev]

(NERO) Federatie

De statutaire vereniging genaamd Nederlandse Federatie voor Raketonderzoek (NERO)Top