In nederlands No English
Home page Organisatiestructuur Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Foto's NERO Geschiedenis Lid worden Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Terminologie
Logo  

Terminologie M-RABCDEFGHIJKLM
NOPQ)RSTUVWXYZ


M

[Top] [Next] [Prev]

Miniraket

Een raket gemaakt van zachte materialen die bij de lancering geen grotere massa heeft dan 500 gram en gebruik maakt van een gekwalificeerde raketmotor geladen met ten hoogste 25 gram zwart kruit.


Miniraketmotor

Een commercieel verkrijgbare gekwalificeerde raketmotor geladen met ten hoogste 25 gram zwart kruit.


Modelraket

Een raket gemaakt van zachte materialen die bij de lancering geen grotere massa heeft dan 1500 gram en gebruik maakt van een modelraketmotor.


Modelraketmotor

Een commercieel verkrijgbare gekwalificeerde raketmotor geladen met ten hoogste 125 gram zwart kruit of ten hoogste 62,5 gram composiet stuwstof en een maximale totale impuls van 320 Ns.


Motoromhulsel

De constructie die de stuwstof omsluit, tegen druk bestand is en die de gassen in een richting doet uitstoten. Ook wel casing genaamd.N

[Top] [Next] [Prev]

NERO-activiteiten

Alle activiteiten die tot doel hebben raketten of onderdelen van raketten te ontwerpen, te construeren, te assembleren, te testen of te lanceren. In het bijzonder:

  1. aanschaf, verpakking, opslag, verwerking en transport van grondstoffen en stuwstoffen;
  2. ontwerp, laden, verpakking, opslag en transport van raketmotoren;
  3. aanschaf, toepassing, transport, opslag en ontwerp van pyrotechische materialen en pyrotechische systemen;
  4. vrijgave van ter lancering aangeboden raketten;
  5. aanmelding, vrijgave en wijze van ontsteken van experimenten (lanceringen en statische tests).

NERO-lid

Een natuurlijk persoon die begunstiger is van de NERO federatie of lid/begunstiger van een van de bij de NERO federatie aangesloten verenigingen.O

[Top] [Next] [Prev]

(Raket)Onderdeel

Onderdeel van een raket.


Ontleding

Ontleding is een reactie, waarbij de stof als het ware "uit elkaar valt". Voor het "opbouwen" van vaak ingewikkelde stoffen is energie nodig geweest. Wordt de stof nu opeens "afgebroken", dan komt al die energie weer vrij, en ook hier zeer snel. (in een fractie van een seconde)


Ontplofbaar onderdeel

Een raketonderdeel dat ontplofbare stoffen bevat. Bijvoorbeeld de raketmotor of een pyrotechnisch onderdeel.


Ontplofbare stof(fen

Stoffen en preparaten in vaste, vloeibare, pasta- of gelatine-achtige toestand, die ook zonder de inwerking van zuurstof in de lucht exotherm kunnen reageren, hierbij snel gassen ontwikkelen en onder bepaalde voorwaarden ontploffen, snel explosief verbranden of door verhitting bij gedeeltelijke afsluiting ontploffen


Ontploffing

Exotherme reactie van een ontplofbare stof.


Ontsteekgereed maken

Het plaatsen van een ontsteker in een raketmotor of pyrotechnisch onderdeel.


Ontsteekonderbreker

Essentieel verwijderbaar onderdeel van het ontsteeksysteem, zonder welke een ontsteking niet mogelijk is.


Ontsteeksysteem

Elektrisch systeem dat de ontstekers op afstand doet ontsteken.


(Elektrische) Ontsteker

Apparaat dat een elektrische stroom omzet in een ontploffing.


Ontsteking

Het met een elektrische puls en ontsteeksysteem doen ontsteken van een experiment.


Op scherp zetten (Arming)

Het bedienen van het safe/arm -systeem zodat het in de Arm-status komt, dan wel het terugplaatsen van de ontsteekonderbreker in het ontsteeksysteem zodat de aanwezige veiligheidsvoorzieningen worden uitgeschakeld


Oxidator

De component van een stuwstof die de zuurstof voor de verbranding levert.P

[Top] [Next] [Prev]

Payload

Dat deel van de raket dat niet primair voor de aandrijving of recovery bedoeld is en dat geen voornamelijk huishoudelijke taak heeft.


Plafond

De maximale hoogte die een raket tijdens de vlucht mag bereiken op een bepaald experimenteerterrein.


Principevrijgave

Keuring van het experiment door de veiligheidscoördinator, waarbij deze aangeeft dat hij in principe geen bezwaren heeft om het experiment uit te voeren.


Pyrotechnicus (LCO)

De pyrotechniscus (ook wel Launch Control Official of LCO genaamd) is de functionaris belast met het aanbrengen van de ontsteker en/of aansluiten van de ontsteker op het ontsteeksysteem.


Pyrotechnische materialen

Materialen die de werking van een pyrotechnisch onderdeel mogelijk maken. Te denken valt hierbij aan:

  • Zwart kruit;
  • Rookloos kruit;
  • Firestar- en dipmengsels
  • Ontstekers

Pyrotechnisch onderdeel

Het onderdeel van een pyrotechnisch systeem dat ontplofbare stoffen en een ontsteker bevat.


Pyrotechnisch systeem

Systeem dat een initiator en pyrotechnisch onderdeel bevat en dat tot doel heeft in de raket bestaande mechanische verbindingen te verbreken. Bijvoorbeeld het uitwerpen van parachute of parachuteluik, of het separeren van de raket in meerdere delen.R

[Top] [Next] [Prev]

Raket

Vliegend voorwerp dat wordt voortgestuwd door een of meerdere raketmotoren en dat is ingebouwd in een airframe.


Raketchassis

Zie Airframe..


Raketmotor

Onderdeel dat vaste of vloeibare stuwstof bevat in een omhulsel dat aan één zijde is voorzien van een tuit of nozzle, ontworpen om een kracht te genereren door middel van reactiekrachten. Onderscheid kan worden aangebracht tussen een testmotor en een vluchtmotor.


Recoverysysteem

Zie Landingssysteem.


Reload

Zie Hervulling.Top