No English
Home page Organisatiestructuur Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Foto's NERO Geschiedenis Lid worden Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Terminologie
Logo  

Terminologie G-LABCDEFGHIJKLM
NOPQ)RSTUVWXYZ


G

[Top] [Next] [Prev]

Gekwalificeerde ontsteker

Een ontsteker die aan de in het NVS gestelde eisen voldoet.


Gekwalificeerde raketmotor

Een raketmotor wordt geacht te zijn gekwalificeerd voor een bepaalde stuwstofsamenstelling, wanneer voor deze stuwstofsamenstelling een stuwkrachtdiagram aanwezig is en wanneer:  

  1. De raketmotor is aangekocht bij een betrouwbare leverancier en deze leverancier aannemelijk heeft gemaakt dat het type motor deugdelijk is beproefd en reproduceerbaar wordt gefabriceerd.
  2. De raketmotor tenminste eenmaal succesvol statisch is getest. De kwalificatie test motor moet identiek zijn aan de uiteindelijke vluchtmotor in termen van constructie, geometrie, stuwstofsamenstelling, werkdruk, ontsteker en ontsteekmethode. Verschillen in mechanische interface met de raket dan wel druksensor van de statische opstelling zijn toegestaan.

Geladen

Aanduiding dat de ontplofbare stof in de raketmotor of het pyrotechnisch onderdeel aanwezig is.


Gevarenzone

Het bij NERO-activiteiten expliciet bepaalde en vooraf vastgestelde gebied waarbinnen een gerede kans bestaat op zaak- en/of letselschade en waarbinnen men bijzondere maatregelen moet nemen om veilig te werken. Er gelden verschillende gevarenzones voor verschillende activiteiten.


Grondstof

Een chemische stof die grondstof vormt van een stuwstof of pyrotechnisch mengsel.


Grote High Power raket

Een High Power raket die aan één of meer van de volgende criteria voldoet:

  1. zwaarder is dan 2 kilo;
  2. groter is dan 2 meter;
  3. gebruik maakt van een motor met een stuwkracht van 640 Ns of meer.


H

[Top] [Next] [Prev]

Hervulling

Een of meerdere blokken vaste stuwstof geschikt voor het laden in een raketmotor. High Power raket Een raket gemaakt van zachte materialen die bij de lancering een grotere massa heeft dan 500 gram en gebruik maakt van een High Power raketmotor.


High-Power raketmotor

Een commercieel verkrijgbare gekwalificeerde raketmotor geladen met meer dan 125 gram zwart kruit of meer dan 62,5 gram composiet stuwstof en een maximale totale impuls hoger dan 320 Ns. maar niet hoger dan 40.960 Ns  en een totaal gewicht niet hoger dan 25kg.


Hoofdbestuur

Het bestuur van de NERO federatie.I

[Top] [Next] [Prev]

Imagoschade

Schade aan het imago van de amateur raketbouw waardoor de uitoefening van onze hobby in een kwaad daglicht komt te staan.K

[Top] [Next] [Prev]

Karakterisatietesten.

Het vaststellen van de karakteristieken van een stuwstof. Dit betreft met name de afhankelijkheid van de verbrandingsexponent en de druk.


Kleine High Power raket

Een High Power raket die aan elk van de volgende criteria voldoet:

  1. lichter is dan 2 kilo;
  2. kleiner is dan 2 meter;
  3. gebruik maakt van een motor met een stuwkracht van minder dan 640 Ns.


L

[Top] [Next] [Prev]

Laden

Het plaatsen van een ontplofbare stof of stuwstofvulling in een raketmotor of het plaatsen van een ontplofbare stof in een pyrotechnisch onderdeel.


Lanceer Directeur (LD)

De LD of Launch Director, is de functionaris die tijdens de experimenten eindverantwoordelijk is en de algehele coördinatie op zich neemt. Deze functie is onverenigbaar met die van Veiligheidsofficier (RSO) en Pyrotechnicus (LCO)..


Lanceerinrichting

De voorziening die de raket richtingsstabiliteit verschaft gedurende de fase waarin de raket deze door een gebrek aan snelheid nog niet heeft.


Lanceertoren

Zie Lanceerinrichting.


Lanceervergunning

Geschreven toestemming van de autoriteiten en eigenaar van het experimenteerterrein om raketten te lanceren. Lancering Het beproeven van een raket door het lanceren en laten vliegen van deze raket.


Landingsgebied

Het deel van het experimenteerterrein dat is aangewezen voor de landing van de raketten en dat als een gevarenzone kan worden gekenmerkt.


Landingssysteem (Recovery system)

Dat systeem van een raket dat een gecontroleerde en zachte landing mogelijk maakt.


Leden

Zie NERO-lid.


Letselschade

Verwondingen aan personen die het bezoek aan een dokter of ziekenhuis noodzakelijk maken.Top