In Nederlands Engels
Home page Organizational Structure Launches Projects Rocket motors Pictures NERO History Join NERO Definitions Safety Research Links Sitemap Search
NERO Projecten H6 raket
Logo  

Informatie over de H6 raketInhoud
- Ontwerp
- Vluchtdata
a H6a
b H6b
c H6c

De H6 raket werd ontwikkeld in de jaren 1988 tot en met 1994. Ze was is ontworpen met als doel om een zo licht mogelijke raket te bouwen. Hiermee hebben we deze volledig geÔnstrumenteerde raket sneller dan het geluid laten vliegen. De raket bezat een geavanceerde boordcomputer die de meetgegevens van de verschillende sensoren verzamelde en real-time op een monitor van het grond- station liet zien. Tevens werden deze gegevens opgeslagen in een data-recorder, de IRM. Als gevolg van deze data-aquisitie methode, gaf de boordcomputer zelf aan wat het beste moment voor de lancering was.
De sensor- informatie van de vlucht van de H6b is later met uitgebreide simulatie- software nagerekend en heeft ons inzicht gegeven in de fysica van een dergelijke vlucht. Met deze raket zijn veel systemen en concepten ontwikkeld die in de H7 ook weer zijn gebruikt. Een belangrijk nadeel bleek de complexiteit van de (software van) de boordcomputer. Dit heeft er voor gezorgd dat gezocht is naar eenvoudiger oplossingen zoals de FSM. 

Ontwerp [Top] [Inhoud]


Bij het structurele ontwerp van de H6 stond massa-minimalisatie voorop. Enerzijds vinden we de uitdaging hiervan gewoon leuk, maar anderzijds is het bittere noodzaak als je tenminste met een TG-10 de prestaties wilt behalen die we ons ten doel hebben gesteld. Reeds bij het H5-project hebben we daarom een principiŽle keuze gemaakt voor een constructie concept waarbij slechts de raketbuis een dragende functie heeft. Omdat we in de raket elektronica, een motor en een recovery systeem kwijt moeten, is de raket in drie compartimenten verdeeld die onderling zijn verbonden met aluminium koppelstukken.

Theoretisch is dit concept om een aantal redenen een ideale constructie. Zo is de raket voor knik, buiging en torsie veel stijver dan een raket met een dragend inwendig frame (bij gelijke structuurmassa) . De raketbuis mag daardoor zeer dun zijn. Verder kunnen ook eventuele inwendige structuren, zoals bijvoorbeeld de substructure t.b.v. de elektronica, zeer licht worden geconstrueerd omdat zij geen dragende functie hebben.

Net zo belangrijk als het bovenstaande, is het principe dat belastingen die op de raket werken via een zo kort mogelijke weg in de raketstructuur worden ingeleid. Onnodig constructiegewicht wordt daarmee vermeden. Bij de H6 worden daarom alle niet-structuur-delen bevestigd aan een van de koppelstukken. Denk hierbij aan de motor, parachutelijnen en deblocking device, substructure enz.

Bij onderstaande tekening vindt u een aantal links naar onderwerpen, die u een indruk geven wat er bij het ontwerpen en lanceren van de H6 komt kijken.

H6
Blue=new Red=visited Parachutes
Parachutes
Blue=new Red=visited Pyros
Pyrotechniek
Skin
Blue=new Red=visited
Laminaathuid
Blue=new Red=visited Sub-structure
Substructure
Blue=new Red=visited Electronics
Elektronica
Blue=new Red=visited Downlink
Downlink
Blue=new Red=visited Motor
Geen Nederlandse pagina
Motor
Blue=new Red=visited Boat tail
Boat tail met antenne

 


Blue=new Red=visited Bekijk een opengewerkte tekening van het eerste ontwerp van de H6
Geen Nederlandse pagina Blauw=nieuw Rood=bezocht Ontwerp Bekijk de lanceerprocedures van de H6.
 Blauw=nieuw Rood=bezocht Foto's Bekijk de foto's van de H6 en lanceringen.
Blauw=nieuw Rood=bezocht Animatie
31,0KB
Bekijk een animatie van de H6 vlucht.


 

H6 vluchtdata en viewer [Top] [Inhoud]


Met behulp van deze viewer valt de vlucht van de H6b en H6c gedetailleerd te volgen. Beleef dezelfde spannende momenten als wij bij de fatale crash van de H6c.

LET OP: Dit programma is niet volledig windows-compatible en kan alleen vanuit een dos-window worden opgestart. Zet RMSse en de datafiles in dezelfde directory. Open een MS_Dos window en maak de directory waar het programma staat actief (CD directory). Start het programma op.


Downloads
52,1KB
Download the grondstation software en de data files van de H6b and H6c vluchten en ervaar de vlucht "life". Bij het opstarten moet de naam van de logfile worden ingegeven. De read-me file geeft beknopte helpinformatie. Het scherm is hetzelfde dat door ons bij de vluchten werd gebruikt.


 

De H6a [Top] [Inhoud]


De H6a lancering op 26 september 1992 was de eerste vlucht van de H6-raket. Deze vlucht had tot doel de mechanische componenten van de vlucht te kwalificeren. Het succes van deze componenten moge blijken uit het feit dat deze componenten nog steeds ongewijzigd in de H7 raket zijn opgenomen. Hoewel de raket nog niet in zijn uiteindelijke configuratie vloog, was de vlucht een succes.

Blauw=nieuw Rood=bezocht Report Lees een uitgebreid evaluatierapport van de vlucht van de H6a.


 

De H6b [Top] [Inhoud]


De H6b vlucht op 24 oktober 1994 was de meest succesvolle vlucht van de H6. Tijdens deze vlucht - die met het oog niet te volgen was - bleek een schat aan informatie verzameld te zijn. De raket werd uiteindelijk na een intensieve zoektocht in het bos teruggevonden. Doordat de antenne van de zender in nat mos terechtgekomen was, is de eindtrap van de zender opgeblazen en heeft de zender het begeven. Dit verklaarde de radiostilte na de landing.
Blauw=nieuw Rood=bezocht Report Lees een uitgebreid evaluatierapport van de vlucht van de H6b.


 

De H6c [Top] [Inhoud]


De H6c-vlucht op 20 september 1996 is een vlucht die geleid heeft tot een van de omvangrijkste post-mortem analyses binnen NERO Haarlem uitgevoerd. Met behulp van het RMS kwamen we er snel achter dat de raket tijdens de vlucht neergestort moest zijn. Hoe kan een raket die twee zeer suscesvolle vluchten heeft uitgevoerd neerstorten? We stonden voor een raadsel. Tevens kon de raket ook na intensieve zoektochten in het veld niet worden teruggevonden...

Gelukkig boden foto's van de lancering uitkomst. Wat bleek, een plotselinge windstoot had de H6 van richting doen veranderen. Nu was het echter zaak uit te vinden welke baan de H6 had gevolgd, om het inslagpunt te kunnen bepalen.
Met behulp van simulatie-software waarbij het windprofiel is ingebracht en de door het RMS opgeslagen gegevens, is het ons uiteindelijk gelukt om het inslagpunt te voorspellen. Binnen een straal van 40 meter van dit punt is de raket ook daadwerkelijk teruggevonden. Deze analyse heeft ons echter ongeveer 100 mandagen werk gekost.


Blauw=nieuw Rood=bezocht Lees een evaluatierapport van de vlucht van de H6c.


Top