In Nederlands Engels
Home page Organizational Structure Launches Projects Rocket motors Pictures NERO History Join NERO Definitions Safety Research Links Sitemap Search
NERO Projecten H7 raket
Logo  

Informatie over de H7 raketInhoud
- Ontwerp
a H7a
b H7b
c H7c
d H7d
e H7e
f H7f

Het doel van de H7 was om ervaring op te doen met een tweetraps raket. Bij elke raket-amateur bestaat het verlangen om raketten te bouwen die hoger en hoger gaan. Hiervoor is een tweetrapsraket noodzakelijk. Het bouwen van twee-traps raketten is een orde van grootte complexer dan het bouwen van eentraps raketten. Deze complexiteitsverhoging komt door de volgende factoren:

- Het bouwen van een betrouwbaar ontkoppelingssysteem is niet eenvoudig -

- Er is een betrouwbare boordcomputer nodig, om te besluiten of de tweede trap ontstoken mag worden. Het ontsteken van de tweede trap mag immers alleen gebeuren als de vlucht volgens plan verloopt. -

- Recovery is lastiger, doordat een tweetraps raket hoger komt en als gevolg daarvan verder afdrijft door de parachutes. -

Daar staat tegenover dat wanneer eenmaal een tweetraps-raket ontworpen is, deze eenvoudig hoger kan komen door de motoren op te schalen en deze een grotere impuls te geven. Op deze pagina vindt u een overzicht van het H7 project.Ontwerp [Top] [Inhoud]

Door het aanklikken van de knoppen krijgt u meer informatie over de subsystemen.
H7
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
 Gyro's
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
Parachutes
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
 Pyro systemen
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
Flight Control
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
Separatie mechanisme
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
Geen Nederlandse pagina
Motor

 

 


Blauw=nieuw Rood=bezocht Foto's Bekijk de foto's van de H7 en lanceringen.


 

 

Overview H7 flights [Top] [Contents]H7a
1995_________
H7b/H7c
1997________
H7d
1998________
H7e
1999________
H7f
2000________
Technische gegevens
Motor eerste trap Penta alfa
(+2200 Ns)
Penta alfa 2
(2157 Ns)
Penta alfa 2
(2150 Ns)
Penta alfa 2
(2150 Ns)
Penta gamma
(4000 Ns)
Motor tweede trap Koudou
(190 Ns)
Penta 500
(+500 Ns)
Penta 500
(+500 Ns)
Penta 500
(+500 Ns)
Penta alfa 2
(2150 Ns)
Startmassa 14,2 kg 13,5 / 14,1 kg 13 kg 14 kg 20 kg
Eindsnelheid (max.) 120 m/s 140 m/s 175 m/s 155 m/s +355 m/s
Hoogte 1000 m 1800 m 1830 m 1600 m > 4400 m
Diameter 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm
Lengte 252 cm 212 / 215 cm 205 cm 215 cm 250 cm
Systemen
Ontkoppelsysteem prototype ja ja ja ja
Recovery
1e trap
eentraps eentraps eentraps eentraps eentraps
Recovery
2e trap

geen tweetraps tweetraps tweetraps tweetraps
Safe/arm systeem (2e trap) proto ja ja ja ja
Situation Awaren. System (SAS) nee nee nee inert actief
Flight Control Computer (FCC) timers Finite State Machine
(in software)
FSM s/w + druk/acc-
sensors
FSM s/w + druk/acc-
sensors
FSM s/w + 
druk/acc-
sensors
Data Acquisition System (DAS) nee nee
on-board
(elementair)
on-board
(acc, gyro's)
on-board
(GPS)
Constructie * overge-
* dimen-
* sioneerd
* 2e trap
* composiet
* koolstof
* 1e/2e trap
* composiet
* koolstof
* substructure
* antenne
* integratie
* substructure
* sensors
* motorcom-
* partiment
* koolstof
* neuskegel
* antennes
Telemetrie
1e trap
nee nee nee nee baken (?)
Telemetrie
2e trap

nee nee UHF-proto UHF/video UHF/GPS
Uplink nee nee nee nee abort cmd
Doel en resultaat
Kwalificatiedoel Test:
* separatie
* recovery
* 1e trap
Test:
* FSM
Kwalificatie:
* recovery
* FCC
Kwalificatie:
* DAS
Test:
* SAS
Kwalificatie:
* aero
*
SAS
Vluchtresultaat Geslaagd geen separatie/
explosie 1e trap
Geslaagd - -

  

 

De H7a [Top] [Inhoud]


De H7a vlucht op op 15 november1995 had als doel om het ontkoppelmechanisme te testen. De tweede trap was dan ook niets anders dan een lange aluminium buis met een klein raketmotortje er in. Deze tweede trap was niet van een parachuteringssysteem voorzien en zou een ballistisch baan volgen. Deze lancering was schitterend met het blote oog te volgen. Ongeveer vierhonderd meter boven de toren dreven de eerste en tweede trap langzaam uit elkaar, waarna de eerste trap succesvol parachuteerde.
Groot was onze verbazing toen bleek dat de tweede trap de crash haast ongeschonden had overleeft. Alleen de houten neuskegel had een nieuw verfje nodig.

_Blauw=nieuw Rood=bezocht-Report Lees een verslag van de H7a raketvlucht vanuit het ASK op 15 november1995.


 

 

De H7b [Top] [Inhoud]


De H7b-vlucht op 6 juni 1997 is een vlucht waarbij de waarde van een comutergestuurde parachutering en -ontsteking van de tweede trap werd bewezen. Bij deze lancering faalde de separatie van de tweede trap. De boordcomputer signaleerde dit falen en besloot de vlucht af te breken en de tweede trap niet te ontsteken. De hele combinatie landde met behulp van de parachute van de eerste trap. Door de hoge daalsnelheid van de combinatie bleek de neuskegel bij landing onherstelbaar beschadigd.

_Blauw=nieuw Rood=bezocht-Report Lees een verslag van de H7b raketvlucht vanuit het ASK op 6 juni 1997.


 

 

De H7c [Top] [Inhoud]


Ongelukken zitten vooral in een onverwachte hoek. Dit bleek bij de lancering van de H7c. De raketmotor die werd gebruikt, werd ontstoken met behulp van een kleine gekochte raketmoter. Deze ontsteekmoter is ontploft (gedetoneerd) in plaats van ontbrand. Dit had weer tot gevolg dat hele raketcombinatie (die ongeveer 15 kg woog) tientallen meters de lucht in werd geslingerd. De raket separeerde nog in de lucht maar raakte gelukkig defect toen ze insloeg. Dit voorkwam een ontsteking van de tweede trap. De eerste trap bleek bij de landing zwaar beschadigd te zijn.

_Blauw=nieuw Rood=bezocht- Lees een evaluatie van de vlucht van de H7c.


 

De H7d [Top] [Inhoud]


De lancering van de H7d op 19 juni 1998, was de eerste succesvolle vlucht van een Haarlemse raket sinds 1995.De lancering vond plaats onder slechte weersomstandigheden. Het zicht was beperkt door laaghangende bewolking en van tijd tot tijd regende het een beetje.

De lancering was - zoals altijd - spectaculair. De raket steeg stabiel op uit de toren. Direct na uitbranden van de motor was de separatie duidelijk te zien, doordat de trappen afstand van elkaar namen. De tweede trap ontstak en na het uitbranden van de Penta-500 motor verdween de raket in het wolkendek. Uiteindelijk maakte beide trappen een zachte landing en werden onbeschadigd teruggevonden


_Blauw=nieuw Rood=bezocht- Lees een evaluatie van de vlucht van de H7d.


 

De H7e [Top] [Inhoud]


De lancering van de H7e vond plaats op op 9 juni 1999. Belangrijke experimenten waren de driedimensionale reconstructie met behulp van gyroscopen.en een nieuwe wijze van parachuteren waarbij luik, loodsparachute en sleeve (een hoes om de hoofdparachute gecontroleerd te laten openvouwen) niet langer verloren zouden gaan. De eerste test slaagde, de tweede test faalde, hoewel de tweede trap van de H7e slechts licht beschadigd bleek.

rdas download
405KB
Bekijk de H7e R-DAS data file, met de tijdens de vlucht geacquireerde data.
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link Download de viewer voor de H7e R-DAS data file.
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link Lees meer over het Rocket Data Acquisition System (R-DAS).

 

 

 

De H7f [Top] [Inhoud]


De lancering van de H7f vond plaats in juli 2000. Belangrijke experimenten waren een R-DAS kaart met extra GPS module, een video camera en een RF downlink. De GPS module en de camera hebben  uitstekend gewerkt. De antenne van de downlink vertoonde enkele dode gebieden, waardoor het signaal niet in alle richtingen even sterk was. Dit gaf enigszins verlies van de beeldkwaliteit van het camerabeeld, vooral na parachutering als de raket rondtolt. Bij de landing bleven de instrumenten onbeschadigd, maar was er lichte schade aan de romp.

rdas download
100 KB
Bekijk de H7f R-DAS data file, met de tijdens de vlucht geacquireerde data.
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link Download de viewer voor de H7f R-DAS data file.
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link Lees meer over het Rocket Data Acquisition System (R-DAS).

_Blauw=nieuw Rood=bezocht Lees een evaluatie van de vlucht en de bepaling van een windprofiel aan de hand van de GPS data.
_Blauw=nieuw Rood=bezocht Bekijk het resultaat van de vluchtdata geprojecteerd in een luchtfoto van de lanceerplaats.
Blauw=nieuw Rood=bezocht film
3.8 MB
Bekijk het resultaat van de on-board video camera.


Top